Palmer i Cumbre del Sol  

Costa Blanca

 
  

 
 
 

 
 
Køb og finansiering

Købsomkostninger og løbende udgifter
Der er omkostninger forbundet med bolighandel også i Spanien. Nogle er højere end i Danmark, medens andre er væsentlig lavere. Der er udgifter til juridisk bistand, berigtigelse af handlen, skat til det offentlige samt tilslutning til el og vand. Disse udgifter skal tillægges boligens pris. Derudover kommer løbende vedligeholdelse og årlige forbrugsudgifter, fællesudgifter m.v., som vi har medtaget på nedenfor, nogle poster dog kun skønsmæssigt ud fra de aktuelle priser i Spanien.

Køb af projektbolig
Eksempel på omkostninger ved køb:

Købspris:

 

150.000 €

IVA 7%

IVA (moms) beregnet af købsprisen.

10.500 €

Notar

Registrering af skøde.

530 €

Afgift

Stempelafgift på skøde.

1.500 €

Advokat og juridisk bistand

Juridisk bistand, spansk identifikationsnummer (NIE), offentlige registreringer, fuldmagt, oprettelse af bankkonto, hjælp til finansiering, testamente, m.v.

1.480 €

Landregister

Tinglysningsafgift.

230 €

Tilslutniger

Vand, el og gas.

600 €

Ialt

Alle købsomkostninger.

14.840 €

Total pris

 

164.840 €

Køb af gensalgsbolig
Eksempel på omkostninger ved køb:

Købspris:

 

150.000 €

IVA 7%

IVA (moms) beregnet af købsprisen.

10.500 €

Notar

Registrering af skøde.

530 €

Advokat og juridisk bistand

Juridisk bistand, spansk identifikationsnummer (NIE), offentlige registreringer, fuldmagt, oprettelse af bankkonto, hjælp til finansiering, testamente, m.v.

1.480 €

Landregister

Tinglysningsafgift.

230 €

Tilslutniger

Vand, el og gas.

600 €

Ialt

Alle købsomkostninger.

13.340 €

Total pris

 

163.340 €

Faste udgifter
I det følgende eksempler viser vi de anslåede årlige omkostninger ved at eje og drive ejendommen.

Ejendomsskat

Betales af ejendomsværdien (Valor Catastral)

915 €

Forsikringer

Brand, storm, vandskade og indbo.

305 €

Lokalskat

Skat (IBI) der betales til den lokale kummune.

310 €

Ejerforening

Betales efter fordelingstal og dækker vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer, samt elektricitet, pool og reparationer.

650 €

Forsynings udgifter

Vand og elektricitet opmåles efter forbrug. Hver anden måned betales på vand og hver tredie måned på elektricitet.

250 €

Revisor

Det tilrådes at benytte en revisor eller økonomisk rådgiver (Gestor) til at ordne den årlige selvangivelse, blandt andet til beregning af ejendomsskat m.v.

180 €

Faste udgifter ialt

 

2.610 €

 

 

 
Cumbre del Sol
 
             

 

Tingstedvejen 15 · 3700 Rønne · Danmark · Telefon +45 5694 0040 · Mobil +45 6064 0040
www.spain-property.com     sale@spain-property.dk
Medlem af Fiabci, int. Real Estate Federation

 

 

 

 

 

 

Spain Property